දීපිකා එලන් හමුවට

එලන් ඩී ජෙනරස් විසින් මෙහෙයවන සුපරකට එලන් ෂෝ නැමැති වැඩසටහනට
 සහභාගි වෙන මීළඟ බොලිවුඩ් තරුව දිපීකා පදුකෝන් බව අන්තර්ජාලයෙන් 
වාර්තා වෙන බව කියවෙනවා. මෙය තවත් නිල ආරංචියක් නොවන බවයි වාර්තාව. 
දිපීකාට පෙර රියංකා  මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණා.ප්රියංකා  මෙම
අවස්ථාව ප්රයෝජනයට ගනීවී යැයි ඇගේ රසික රසිකාවියන් බලාපොරොත්තු තබා
සිටිනවා.හොලිවුඩ් සිනමාවට සම්බන්ධ බොලිවුඩ් තරුවලට ජනප්රියත්වය ගොඩනඟා 
ගැනීමට මෙය හොඳ අවස්ථාවක් වෙනු ඇත.

ප්‍රියංකා චොප්රා සහබාගි උන වැඩසටන 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here