කන්ගනාගේ අලුත් ආදරේ

කන්ගනා රනවුත් යනු පසුගිය වසරේ
බොහෝ මඩ ප‍ර්හාර වලට ලක්වුණු නිළියකී. මේ වසරේ ද එකී මඩ පර්හාර වල අඩුවක්
නැති බව ඇය පවසා ඇත. ඇයගේ අලුත් ආදරයක් ගැන මේ දිනවල ඉන්දියානු මාධය්‍ය
සඳහන් කර ඇත. ඒ ඇයගේ අලුත් පෙම්වතා වන ෂාහීඩ් කපූර් පිළිඹඳවය. එහෙත් ඇය සඳහන්
කරන්නේ තමා ෂාහීඩ් සමඟ රංගනයෙන් දායක වූ චිතර්පටයක් නිසා මෙවැනි කතාවක් ඇති වී
තිබෙන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here