යූ ටියුබ් ජාලය කැළඹූ ආශාවරී…

අද වන විට
ලංකාවේ මියුසික් වීඩියෝ සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් පවතී. එකී ඉල්ලුම වෙනුවෙන්
නිර්මාණකරුවන් බොහෝ විට සිදුකරනු ලබන්නේ ගීතයේ රසාත්ඥතාවයට එහා ගිය මුල් නිර්මාණයට
හානිවන හෝ මුල් නිර්මාණය විකෘති වන නිර්මාණයක්  බිහිකිරිමය. පසුගිය කාලයේ මාතෘකාවක් වුණු ඉරාජ්
විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ගීතය ඊට කදිම නිදසුනකි.ඉතාමත් කෙටි තුළ ඔහුගේ ගීත
ජනප්‍රිය වූයේ ඔහු විසින් කරනු ලබන වීඩියෝ නිසාය. ඔහු විසින්
එළිදැක්වූ “ආශාවරී” ගීතය සතියකටත් වඩා අඩු කාලයකින් ලක්‍ෂ 05ක නැරඹුම්
සංඛ‍යාවක් හිමිවිය.. ගීතය කුමන හෝ ආකාරයෙන් ජනප්‍රියත්වයට පත්වීමට, මියුසික්
වීඩියෝවක් අවශ‍ය බව කීමට මෙම ගීතය හොඳම නිදසුනකි. මෙම ගීතය ඔස්සේ සිදුකර ඇති
ක්‍රියාව ඇතැම් විට මේ දිනවල විහිලුවට සහ අපහායට ලක් වූ නමුත් එම වීීඩියෝව
නිසා ගීතය ජනප්‍රිය වූ බව කිව යුතුය. එසේ බලන විට ඔවුන්ගේ අරමුණ සාර්ථක වී ඇත. අප ගීතයේ හෝ
වීඩියෝවේ ගුණ දොස් නොපවසන අතර එහි ගුණාත්මක භාවය තීරණය කිරීම ප්‍රේක්ෂක ඔබ හට භාර කරන්නෙමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here