ඇවන්ගාඩ් සමාගමෙන් රාජිත, ෆොන්සේකා, චම්පික කප්පම් ගත්තා.. සාක්‍ෂි මා දුටුවා..

රාජිත සේනාරත්න, චම්පික රණවක, සරත් ෆොන්සේකා යන හිටපු ඇමතිවරුන් ඇවන්ගාඩ් සමාගමෙන් විශාල වශයෙන් කප්පම් ලබාගෙන ඇති බව හිටපු අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ සාක්‍ෂි ලේඛන තමන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොටස සභාවේ දී දුටු බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

රාජිත සේනාරත්නට ලක්ෂ දෙසීයක්, සරත් ෆොන්සේකා රු ලක්ෂ 350ක්, චම්පික රණවක ලක්‍ෂ 35ක් කප්පම් ගෙවා ඇති බවට සාක්ෂි තමන් දුටු බවත් එම සාක්‍ෂි ජනාධිපති කොමිසමේ ඇති බවත් ඔහු පැවසීය.

කෙසේ නමුත් විජයදාස රාජපක්ෂ හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ එම චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කරන චෝදනාව එල්ල වන හිටපු ඇමතිවරුන් තිදෙනාම සඳහන් කරන්නේ මෙම චෝදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවත් හැකිනම් ඒවා ඔප්පු කර පෙන්වන ලෙසත්ය.