කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩපිළිවෙල පකිස්ථාන අගමැතිගේ ඇගයීමට!

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩපිළිවෙල පකිස්ථාන අගමැතිගේ ඇගයීමට ලක්වී තිබෙනවා.

ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමග පකිස්ථාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් පැවැත්වූ දුරකථන සංවාදයකදීයි.