ගුවන් තොටුපොළේ PCR පරීක්ෂණ සඳහා යන වියදම මගීන් ගෙන් අය කිරිමට සුදානමක්!

කොරෝනා රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේදී සිදුකරන PCR පරීක්ෂණ වෙනුවෙන් වැය වෙන මුදල ඉදිරියේදී මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් මගීන් ගෙන් අය කර ගැනීමට අවධානය යොමුවී ඇති බව ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ උප සභාපති රජිව් සුරියආරච්චි සඳහන් කර සිටිනවා.

මෙම PCR පරීක්ෂණ සඳහා එක් මගියෙක් වෙනුවෙන් රුපියල් 6500-8000 අතර මුදලක් වැය වෙන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

ඉදිරියේදී ගුවන් තොටුපොළ විවෘත කිරිමෙන් පසු එම වියදම දැරිම ඉතා අපහසු වන බවයි ඔහු මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේ.