මැතිවරණය දිනා එජාපයේ බලය අල්ලනවා!

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේ දී සමඟි ජනබලවේගයට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට හැකි වන බවත් ඒ සඳහා මනා සූදානමක් ඇති කරමින් පවතින බවත් පක්ෂයේ අපේක්ෂක කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් හිටපු එජාප මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා පවසයි. සමඟි ජනබලවේගය වටා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් විශාල පිරිසක් එක්ව සිටින බව පෙන්වා දෙන ඒ මහතා සමඟි ජනබලවේගය ලබන විශිෂ්ට ජයග‍්‍රහණයෙන් පසු තම කණ්ඩායම එක්සත් ජාතික පක්ෂ බලය අල්ලා ගන්නා බව ද කියා සිටී.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිගින් දිගටම මැතිවරණයන්වලට මුහුණ දෙමින් ලබන විශාල පරාජයන් හමුවේ මෙවර ද අන්ත පරාජයක් ලබන බව පෙන්වා දෙන නලින් බණ්ඩාර මහතා ජන බලය සහිත පක්ෂය ලෙස මැතිවරණයෙන් පසු සිරිකොතට ඇතුළු වන බව ද කියා සිටි.

සමඟි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වටා එක් වූ බහුතරයක් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් මැතිවරණය සඳහා ගම් මට්ටමින් සූදානම් වී සිටින බවත් මැතිවරණවලදී එජාපය ලැබූ අන්ත පරාජයන් හමුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැර ගිය එජාප පාක්ෂිකයන් විශාල පරිසක් සමඟි ජනබලවේගය වටා එක්ව සිටින බවත් පෙන්වා දෙන නලින් බණ්ඩාර මහතා මේ රටේ ප්‍රබල විපක්ෂයක් ලෙස රට ගොඩ ගැනීමේ ගමනේ දී සමඟි ජනබලවේගය ක්‍රියාත්මක වන බව ද පෙන්වා දෙයි.