ජූනි මස 20 මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකියි – පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි කාල සීමාව අධිකරණයට දන්වයි!

දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව ජූනි මස 20 දා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සිය නීතිඥවරයා හරහා අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොරෝනා වෛරසයට අදාළව කටයුතු කරන සෞඛ්‍යය අංශ ඇතුළු බලධාරීන්ගෙන් සුබදායි නිර්දේශයක් ලැබුණහොත් ජුනි මස 20 පසුවී සති 9 ක් හා සති 11 ක් අතර කාලය තුළ මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බව අධිකරණයට දැනුම් දී තිබෙනවා.

මහින්ද දේශප්‍රිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් විසින් මේබව අධිකරණයට දැනුම් දෙනු ලැබුවා.