උමා ඔය ලොව හොඳම භූගත ව්‍යාපෘති 4 අතරට!

උමා ඔය බහුකාර්යය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 2020 වසරේ ලොව හොඳම භූගත ව්‍යාපෘති හතර අතරට තේරී පත්ව තිබේ.

ස්විස්ටර්ලන්තයේ අන්තර්ජාතික භූගර්භ ව්‍යාපෘති මධ්‍යස්ථානය මගින් එම ඇගයීම සිදු කර ඇති බව ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ආචාර්යය සුනිල් ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

මේ තෝරා ගැනීමට උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය ඉදි කිරීමේදී යොදාගත් තාක්ෂණික උපායන් හා එහි භූගත උමං මාර්ගවල පිහිටීම් වල අභියෝගාත්මක තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන ඇති බව පැවසේ.

news.lk