නාවික හමුදාව ලෝකෙටම බෝට්ටු හදන්න යයි

ශ්‍රී  ලංකා නාවික හමුදාව ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වාණිජ මට්ටමකින් හමුදාමය බෝට්ටු තැනීම සඳහා වූ පරිපාලනමය යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරගෙන යයි.

මෙම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට යන්නේ දැනටමත් හමුදාමය බෝට්ටු නිෂ්පාදනය කරන වැලිසර ස්ථාපිත කර ඇති නාවික හමුදාවේ නාවික යාත්‍රා තැනීමේ අංගණය කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනි. 

2000 වසරේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඇරැඹි මෙම අංගණයෙන් පසුගිය කාලය තුළ ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගිකයන් වන නයිජීරියානු නාවික හමුදාව වෙත යාත්‍රා 9ක්ද සීෂෙල්ස් වෙරළ ආරක්ෂක ආයතනය වෙත වායුසමීකරණය කරන ලද වේව් රයිඩර් වෙරළ මුර යාත්‍රා 02ක්ද වශයෙන් නිෂ්පාදනය කර දී තිබේ.

 මීට අමතරව දේශීය වශයෙන් විශේෂ කාර්ය බළකාය, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, ශ්‍රී  ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංස්ථාව හා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන්ද කුඩා යාත්‍රා නිෂ්පාදනය කර දී තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය ශක්තිමත් කර බලගැන්වීම සඳහා ෆයිබර් ග්ලාස් බෝට්ටු තැනීම සම්බන්ධයෙන් නාවික යාත්‍රා තැනීමේ අංගණය සතු විශේෂඥ දැනුම තවත් වර්ධනය 

කිරීමටත් ජාත්‍යන්තර ගැනුම්කරුවන් කිහිපදෙනකු විසින් හමුදාමය යෙදවුම් සඳහා මෙම ආයතනයෙන් ෆයිබර් ග්ලාස් බෝට්ටු මිලදී ගැනීමට කැමැත්ත පළකොට ඇති අතර මේ මඟින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අනුග්‍රහය යටතේ නාවික හමුදාවේ මෙම බෝට්ටු නිපැයීම් තුළින් විදේශ විනිමය උපයා ගැනීමේ නව මාවතක් නිර්මාණය කර ගැනීමටද සැලැසුම් කොට තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත සන්දේශයක් ඉදිරිපත් කරන ආරක්ෂක ඇමැති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිගින් මීටර් විස්සක් සහ පළලින් මීටර් පහක් වන හමුදාමය කුඩා ෆයිබර් ග්ලාස් බෝට්ටු ඉදිකිරීම සඳහා බාහිරව ලැබෙන ඉල්ලීම් භාර ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා තිබේ.