වතු වැටුප 1000ක් කරන ක්‍රමේ පොඩි තොණ්ඩමන් කියයි

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප වැඩි කර ගැනීමට අදාළ සාකච්ඡා අසාර්ථක වූ බැවින් රජය ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කර එයට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා සඳහන් කරයි.

අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ රජය එවැනි තීරණයක් ගන්නේ නම්  වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය හා වතු කම්කරු වෘත්තීය සමිති අතර වන සාමූහික ගිවිසුමෙන් ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය ඉවත්වීමට කටයුතු කරන බවය.

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කළ යුතුය යන ස්ථාවරයේ ආණ්ඩුව දැඩිව සිටියදී වතු හාම්පුතුන් එම වැටුප ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීමට අදාළ සාකච්ඡා අසාර්ථක වූ බවද එම සාකච්ඡා නැවත දින නියමයක් නොමැතිව අවසන් වූ බවද අමාත්‍යවරයා කියයි.

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කර ගැනීමට අදාළව පසුගියදා  (07දා) පැවැති සාකච්ඡාව පිළිබඳව මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින්  අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවැසීය.

වතු කම්කරු ජනතාවගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කර ගැනීමට නොහැකි නම් සිය පක්ෂ වෘත්තීය සමිතියද සාමූහික ගිවිසුමෙන් ඉවත්විය යුතු යැයි වතු කම්කරු පාර්ශ්ව බල කර සිටින බවද ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා පෙන්වා දුන්නේය.