හිටපු ජනපති මෛත‍්‍රිගේ දියණිය නීතීඥවරියක් ලෙස දිවුරයි..

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ දියණිය වන ධරණී සිරිසේන නීතිඥවරියක් ලෙස දිවුරුම් දී තිබේ.

මෙම දිවුරුම් දීම සිදු වුයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දිය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාද පැමිණ සිටියේය.