ලෝකයේ විශාලතම චෛත්‍යය ඓතිහාසික ඡේතවන දාගැබ සිවු දිශාවට ඉරිතලා යයි..

ලෝකයේ විශාලතම චෛත්‍යය ලෙස සැලකෙන අනුරාධපුර ඓතිහාසික ඡේතවන දාගැබ සිව් දිසාවකින් ඉරිතලා ගොස් ඇත.

චෛත්‍යයේ හතරැස් කොටුවේ සිට ගර්භයේ පහලට උතුර, බටහිර හා දකුණු දිසාවලින් මෙම ඉරිතැලීම් විහිදී තිබේ.

මෙම ඉරිතැලීම් දිනෙන් දින වර්ධනය වන බවත් විහාරස්ථානයට ඉහළින් ඉරිතැලුණු කොටස දැඩි අවදානම් තත්ත්වයක පවතින බවත් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ උසස් නිළධාරියෙකු සඳහන් කළේය.