ජනපති හදිසියේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරී කාර්යාලයට යයි – නිලධාරීන්ගේ පටි රෝල්! [VIDEO]

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නාරාහේන්පිට කාර්යාලය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ හදිසි නිරීක්ෂණයට ලක්වුණා. සේවා ලාභියෙකු කළ පැමිණිල්ලකට අනුව ජනාධිපතිතුමා අද (23) පස්වරුවේ කාර්යාලය වෙත පැමිණි බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.

සේවා ලාභියෙකු කළ පැමිණිල්ලකට අනුව අද (23) පස්වරුවේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නාරාහේන්පිට කාර්යාලය හදිසි නිරීක්ෂණයට ලක් කළෙමි.රාජකාරි අවශ්‍යතාවක් සඳහා අවස්ථා ගණනාවක දී පැමිණිය ද එය ඉටු කිරීමට නිලධාරීන් අපොහොසත්ව ඇති අතර කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසමින් සේවා ඉටු නොකරන බව පැමිණිලිකාරිය සඳහන් කරයි. කාර්යාලය අධීක්ෂණය කළ අතර ප්‍රමාණවත් සේවක පිරිසක් එහි සිටින බව නිරීක්ෂණය විය.සේවා ලබා ගැනීමට පැමිණි අබාධිත පුද්ගලයෙකු දැඩි අපහසුතාවට පත්වී සිටි අතර ඔහුගේ අවශ්‍යතාව සහ තොරතුරු විමසීමි. මහජන අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව හා නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීම රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මූලික වගකීම බව කාර්යමණ්ඩලයට අවධාරණය කළෙමි.அதிகார சபையின் கீழ் உள்ள நாரஹேன்பிட அலுவலகத்திற்கு திடீர் கண்காணிப்பு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டேன்.சேவை பெறுநர் ஒருவர் மேற்கொண்ட முறைப்பாட்டுக்கமைய இன்று (23) பிற்பகல் இவ் அலுவலகத்திற்கு சென்றேன்.சேவை ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பல தடவைகள் வருகை தந்தபோதும் அதனை நிறைவேற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதுடன், போதுமானளவு பணிக்குழாமினர் இல்லை எனக் கூறி அச்சேவை நிறைவேற்றப்படவில்லை என முறைப்பாட்டாளர் தெரிவித்திருந்தார். அலுவலகத்தை கண்காணித்த நான் போதுமானளவு ஊழியர்கள் இருப்பதை கண்டறிந்தேன்.மக்கள் தேவைகளை வினைத்திறனாகவும் குறைவின்றியும் நிறைவேற்றுவது அரச ஊழியர்களின் அடிப்படை பொறுப்பாகுமென பணிக்குழாமினரிடம் தெரிவித்தேன்.A sudden inspection visit to the Narahenpita Office of the National Housing Development Authority.I visited the office today (23) following a complaint by a client.According to the complainer, the officers had failed to perform their respective duties on a number of occasions while saying that the staffs were not adequate.There were sufficient staff to fulfil their duties properly as witnessed.There was a differently abled person who had visited the office seeking services waiting in great distress and inquired about his background and his need.I emphasized that the primary responsibility of the public servants is to fulfill the public needs efficiently and without hesitation.#GotabayaRajapaksa #GR #වැඩකරනරටක් #vistasofprosperity #Actioningtheblueprint

Gepostet von Gotabaya Rajapaksa am Mittwoch, 23. September 2020

රාජකාරි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා අවස්ථා ගණනාවක දී පැමිණිය ද එය ඉටු කිරීමට නිලධාරීන් අපොහොසත්ව ඇති බවත් කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසමින් සේවා ඉටු නොකරන බව එම පැමිණිලිකාරිය විසින් ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්යාලය අධීක්ෂණය කළ ජනාධිපතිතුමාට එහි ප්‍රමාණවත් සේවක පිරිසක් එහි සිටින බව නිරීක්ෂණය විය.

සේවා ලබා ගැනීමට පැමිණි අබාධිත පුද්ගලයෙකු දැඩි අපහසුතාවට පත්වී සිටි අයුරු දුටු ජනාධිපතිතුමා ඔහුගේ අවශ්‍යතාව සහ තොරතුරු විමසා සිටියා. මහජන අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව හා නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීම රාජ්යය සේවකයන්ගේ මූලික වගකීම බව කාර්ය මණ්ඩලය හමු වූ ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළේ.