ගුවන්තොටුපොළ යලි අරින්නේ කවදාද? සංචාරක කර්මාන්තය ගොඩ ගන්නේ කොහොමද? සංචාරක මණ්ඩලයෙන් දුන්නු උත්තර මෙන්න! [VIDEO]

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මෙරට සංචාරක කර්මාන්තයට මරු පහරක් එල්ල වූ බව නොරහසක් එමෙන්ම ඒ හරහා මෙරට සංචාරක කර්මාන්තයට එල්ල වූ බලපෑමද අති මහත්.

කොරෝනා හේතුවෙන් වසා දැමුණු ගුවන්තොටුපොළ සාමානය මගීන් සහ සංචාරකයින් වෙනුවෙන් මේ වනතුරුත් වසා දමා තිබෙන බැවින් මේ ගැටළු තවදුරටත් ඉහල යමින් පවතින පසුබිමක සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියෙන් නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සභාපතිනි කිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය කටයුතු කරනු ලැබූ අතර ඒ මෙන්න මේ අකාරයටයි.

blob:https://www.facebook.com/3228eab8-e0d0-457f-a2ce-fae366b2d3a7