ශ්‍රී ලංකාව ලොව ප්‍රධාන නාවික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කළ හැකියි!

පිහිටීම ප්‍රයෝජනයට ගෙන ශ්‍රී ලංකාව ලොව ප්‍රධානතම නාවික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කළ හැකි බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඒ ගුදම් පහසුකම්, බහාලුම් අංගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම් සහ බෝට්ටු සහ නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව අද (15) පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

ලොව දියුණුතම වරාය, ආදර්ශයට ගෙන මෙරට වරාය පහසුකම් සංවර්ධනය කළ යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

රට ආසන්නයෙන් යාත්‍රා කරන ජාත්‍යන්තර නෞකා වලට සේවා සැපයිය හැකි පරිදි කොළඹ, ගාල්ල, ත්‍රිකුණාමලය, කන්කසන්තුරේ සහ ඔලුවිල් වරාය සංවර්ධනය කළ යුතු බව ද ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියා.