කොරෝනා පාලනය කර දරුවන් පාසල් යැවූ එකම රට ශ්‍රී ලංකාව – UNICEF සුබ පතයි!

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින යුනිසෙෆ් නියෝජිතයා ශ්‍රී ලංකාවට සුභ පැතුම් පළ කරමින් ඒ බව සඳහන් කර ඇත්තේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනයට ඇති හොඳම ස්ථානය පාසල බවයි.

ඒ නිසා පාසැල් විවෘත කිරීම අතිශය වැදගත් බවද ඔවුන් සඳහන් කරයි.

කෙසේ නමුත් කොරෝනා අවදානම තව දුරටත් පවතින නිසා එහි අවදානම සීමා කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් අධ්‍යයන කටයුතු කරන්නැයි සියලු පාසල් දරුවන්ගේ ඔවුන් ඉල්ලා සිටියි.