1947න් පසු ලංකා දේශපාලනයේ පරමාදර්ශී චරිතය මමයි!

පසුගිය වසර 05ක කාලයේදී තමනට මෙරට ජනතාවගේ පරමාදර්ශී චරිතය වීමට හැකියාවක් ලැබුණු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චතුර සේනාරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි කාලය තුල එකම වරප‍්‍රසාදයක් නොගත් බවත් වාහන බලපත්‍රය ද තමන් ලබා නොගත් බවත් ඔහු පැවසීය.

1947 නිදහස් ලැබීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු කැන්ටිමෙන් තේකක් නොබිව් එකම එක මන්ත්‍රීවරයා තමන් පමණක් යැයිද ඔහු කියා සිටියේය.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මහ මැතිවරණ ජන හමුවක් අමතමිනි.