රට වටේම එකට එන “අංක 08″….

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ තම අසුන වෙන් කරගන්නට මැතිවරණ තරඟ බිමට පිවිසි අපේක්ෂකයින් රැසක් මේ වනවිට තම ජය හා පැරදුම කුමක්ද කියා තක්සේරුවක සිටින බව නොරහසක්. ඒ තමන්ට ලැබෙන ජනතා ප්‍රතිචාර වලින්ම පමණක් නොව සමීක්ෂණ වාර්තා මෙන්ම බුද්ධි අංශ වාර්තාද විශ්ලේෂණය කිරීමෙන්ය.

දැනට ලැබෙන විශ්වාස කටයුතු ආරංචිමාර්ග වලට අනුව “අංක 08″න් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන අපේක්ෂකයින් කිහිපදෙනෙක් සිය දිස්ත්‍රික්ක වලින් වැඩිම මනාප ගෙන පාර්ලිමේන්තු පැමිණෙන බවට වාර්තා වන අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ “අංක 08” නාමල් රාජපක්ෂ මහතාද මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ “අංක 08” ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතාද මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ “අංක 08” ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතාද එසේ ජයග්‍රහනය කරන අය අතර සිටින බවත් ඔවුන් තිදෙනාම මානාප ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබාගන්නා බවටයි වාර්තා පලවන්නේ.