ජනාධිපති අපේක්‍ෂකත්වය සජිත්ට දුන්නේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පරදින බව සහතික කර දැනගෙමයි..- රනිල්

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් අනිවාර්යෙන් පරාජයට පත්වන බව තමන් දැන සිටි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

ජනාධිපතිවරණයට පෙර සිදු කරන ලද සමීක්ෂණ ගණනාවකින්ම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පරාජයට පත්වන බව පෙන්වා දුන් බවත් ඔහු පවසයි.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ඔහු ඒ බව කියා සිටියේය.

පරාජය ස්ථිර බව දැනගෙන තමන් ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය තමන් විසින්ම යෝජනාකර ඔහුට ලබාදුන් බව එජාප නායකයා එහිදී සඳහන් කළේ නැත.