මාව බේරාගන්න.. මං ලෙඩෙක්.. බලයෙන් මත්වී කටමැද දෙඩවූ හිටපු ප‍්‍රබලයා මහින්ද පාමුල බැගෑපත් වේ..

පසුගිය ආණ්ඩුවේ හිටපු ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව දුරකථනයෙන් අමතමිනි බැගෑපත් වී ඇති බව විශ්වාස ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

එම ප‍්‍රබලයාගේද සම්බන්ධයක් ඇති සිදුවීමක් ගැන මේ වන විට සිදුකරමින් ඇති පරීක්ෂණ හේතුවෙන් ඔහු මෙම ඉල්ලීම සිදුකර ඇත.

මේ දිනවල තමන් රෝගී තත්ත්වවෙන්ද පෙළෙන බව පවසා ඇති හිටපු ප්‍රබලයා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ හැකි නම් එකී පරීක්ෂණ කටයුතු තමනට හානියක් නොවන ආකාරයෙන් පවත්වන ලෙසයි.

නමුත් අගමැතිවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දුන් බවක් දැනගන්නට නැත.