සජිත් දිනවන්න ආර්යාව එන්ටර් වේ.. ‘ජලනි සමග පිලිසදරක් සමගින්’ ජලනි රට පුරා..

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ බිරිද වන ජලනි පේ‍්‍රමදාස මහත්මියද ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සඳහා සම්බන්ධ වී සිටී.

ඇය මේ වනවිට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් විවිධ ස්ථානයන්හි ජනහමු අමතමින් සිටියි.

පහතින් දැක්වෙන්නේ ප්‍රේමදාස මහත්මිය සහභාගී වන ජනහමුවක පූර්ව ප්‍රචාරණක දැන්වීමකි.

ජලනි පේ‍්‍රමදාස මහත්මිය හැටන් ප්‍රදේශයේ දී පැවති ජනහමුවක් අමතමින් කියා සිටියේ තමන් අනාගත ජනාධිපති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ආර්යාව බවයි.