‘අත්පුඩි ගහන්න එපා බං.. සහමුලින්ම විනාශ කලා කියලයි කිවුවෙ..’ සජිත්ගේ රැලියක බලෙන් අත්පඩි ගස්සාගෙන සූජීව අමාරුවේ.. [Video]

කොටි නායක ප්‍රභාකරන් විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විනාශ කිරීමට තීන්දු කර තිබූ බව රාජ්‍ය ඇමැති සුජීව සේනසිංහ මහතා පැවසීය.

ආර්. ප්‍රේමදාස මහත්තයා අද තම කණ්ඩායම දෙස බලා සිටින්නේ නම් සතුටු වනු ඇති බවද කී ඔහු අත්පුඩියක් ගසන්නැයි ජනතාවට ආරාධනා කළේය.

එල්ටීටීය විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහමුලින්ම විනාශ කළේ යැයි ඇමැතිවරයා කියද්දී ජනතාවක් අප්පුඩි ගහන්න වූයේය.

‘අත්පුඩි ගහන්න එපා. විනාශ කළා කියලයි කීවේ’ යයි ඇමතිවරයා යලිත් එහිදී සඳහන් කර අත්පුඩි නැවැත්වීය.

ය.