ජනපති මෛත‍්‍රී ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට.. ඩිලාන් මන්ත‍්‍රී ධුරයෙන් අස්වී ඌව ආණ්ඩුකාරකමට..

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු වර්තමාන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට නැවත මන්ත‍්‍රිවරයෙකු ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීම සඳහා ජාතික ලයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා මහතා සිය මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති බව නිල නොවන ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

ඒ වෙනුවට මං තමනට ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරය ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලීමක් ඩිලාන් පෙරේරා මහතා විසින් කර ඇති බව ද සඳහන්ය.

දැනට ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතාට එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස ඉල්ලීමක් ලැබී ඇති බව එම ආරංචි මාර්ග කියා සිටියි.