සජිත් අපේක්‍ෂක නොකලොත් මං දේශපාලනයෙන් සමුගන්නවා.. අපේක්‍ෂකත්වය නොදුන්නොත් ගන්න හැටි දන්නවා..

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මීළඟ ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් නොකළහොත් තමන් ස්ථිර වශයෙන්ම දේශපාලනයෙන් සමු ගන්නා බව නියෝජ්‍ය ඇමැති නලීන් බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

මෙම ජනාධිපතිවරණයට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙනුවට වෙනත් ඕනෑම අපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කළහොත් ස්ථිරවම පරාජය වන බව ඕනෑම අයෙකුට හොඳින් වැටහෙන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

වෙනත් අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කළහොත් පරාජය වන බව දැන දැනම ඊට උදව් කර තමන් දේශපාලනයෙන් පහතට වැටීම වැටීමට සූදානම් නැති බවද ඔහු කියා සිටියේය.

කෙසේ වෙතත් පක්ෂ නායකත්වය විසින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂක ලෙස නම් නොකලහොත් අපේක්ෂකත්වය ලබා ගන්නා හැටි ද පසු කළ මන්ත්‍රීවරුන් හොඳින් දන්නා බවද ඔහු තව දුරටත් පැවසීය.