ජනාධිපතිවරණයට අගමැති රනිල්.. සහාය දෙන්න බැරි අය පක්‍ෂයෙන් යන්න..

ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා වර්තමාන අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් වීමට සූදානම් වන්නැයි රවි කරුණානායක මහතා කියා සිටියේය.

ඔහුට සහයෝගය දීම සඳහා පක්ෂයේ සියලු දෙනා කටයුතු කලයුතු බවද ඇමැතිවරයා පැවසීය.

එසේ සහයෝගය දීමට බැරි කිසිවකු සිටීනම් පක්ෂයෙන් යන ලෙසද ඔහු සඳහන් කළේය.