හම්බන්තොට ලේවායට ‘උසනම් සෙකුරිටි-කොටනම් කම්කරු’ ක‍්‍රමවේදයෙන් රස්සා දීලා… සේවකයෝ විරෝධතා..

ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට විරුද්ධව හම්බන්තොට ලංකා ලුණු සමාගමේ සේවක පිරිසක් ආයතනය විරෝධතාවයේ නියැළුනහ.

ඔවුන් කියා සිටින්නේ හම්බන්තොට ලුණු සමාගමේ සේවයේ සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් අනියම් සේවකයන් විශාල පිරිසක් බඳවා ගෙන ඇති බවයි.

ඔවුන් බඳවා ගෙන ඇත්තේ ‘උසනම් සිකුරුටි කොට නම් කම්කරු’ ක්‍රමවේදයක් අනුව බවත් කිසිදු රාජකාරියක් නොමැති බවත් ඔවුන් තැන තැන කල්ලි ගැසී සිටින බවත්ය.

මෙම වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති වරයා වැඩ තහනමට ලක්කර ඇති බවද ඔහු එහිදී කියා සිටියේය.

lankacnews