මහින්ද සීයා කෙනෙක් කරමින් රෝහිත-ටට්යානා මවුපියන් වෙති..

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ බාල පුත් රෝහිත රාජපක්‍ෂ මහතා සහ ඔහුගේ බිරිද දෙමාපියන් වීමට සූදානමි සිටී.

රෝහිතගේ බිරිද ටට්යානා මේ වන විට පසුවන්නේ ගැබිණි සමයේයි.

ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සීයා කෙනෙකු වීමට ආසන්නය.

රෝහත-ටට්යානා පසුගිය ජනවාරි 25 වන දින විවාහ දිවියට එළැඹුනහ.

lankacnews