අගමැති ලෙස දිවුරන්න සජිත් නැකැත් බලා අලුත් ඇදුමෙන් මවටත් වැද මගට බසී..VIDEO

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අගමැතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දීම සඳහා ඊයේ දිනයේ සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබූ බව සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

අගමැතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දීම සඳහා සුදුසු නැකත් වෙලාවක්ද බලා අලුත්ම ඇඳුමක් ද සූදානම් කර තිබූ බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

අගමැති ලෙස දිවුරුම් දුන් පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයට හිමිවනු ඇති බව සලකා බලමින් ඒ කටයුත්තට ඔහු සූදානම් වූ නමුත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ගසා තිබූ නීති ගැටයක් හේතුවෙන් එම කටයුත්ත නැවතී ගිය බවද ඔහු කියා සිටියේය.