බිලියන ගණන් හොරකම් කල හොරුන් ජනාධිපතිවරණයට එනවා.. ඔවුන් පරදා අපි තව වසර 10ක් ආණ්ඩු කරනවා..

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ අපේක්ෂකයන් ස්ථිරවම ජයගන්නා බව ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

පසුගිය වසර 05දී කරන්න බැරි වූ වැඩ ඉන්පසු වසර 05 තුලදී සිදු කරන බවද ඔහු පැවසීය.

ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු තවත් වසර 10ක් වනතුරු එක්සත් ජාතික පෙරමුණු ආණ්ඩුව පෙරළීමට නොහැකි වන බලයක් ලබා ගන්නා බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ගිය ආණ්ඩුවේ බිලියන ගණන් හොරකම් කළ එක් අයෙක් වත් කූඩුවට දාගන්න බැරි වූ බවද පැවසූ ඔහු ඒ හොරුන් ජනාධිපතිකමට එන බව ද ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.