අද රටෙන් බහුතරයක් සජිත් හා ආර්යාව සමගයි..ගමේ මිනිස්සුන්ට ආර්යාව, භාර්යාව ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි – හරීන්

සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාට ‘ආර්යාව’ කතාවක් අල්ලාගෙන සමාජ ජාලාවලින් හානි කිරීමට උත්සාහ කලද එය ගමේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් නොවන බවත් සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා සමග ගමේ මිනිසුන් සිටින බවත් ඇමති හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාට ගමේ මිනිස්සු ආදරේ බවත් ගමේ මිනිසුන් ඉන්නේ සජිත් සමග බවත් ඔවුනට ආර්යාවද භාර්යාවද කියා ප්‍රශ්නයක් නැති බවත් ඇමතිවරයා පැවසීය.

අද වන විට රටේ බහුතරයක් සිටින්නේ සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා සමගින් බවත් ඔහු තව දුරටත් එහිදී පැවසීය.