යෝෂිත රාජපක්‍ෂට සුභ මංගලම්.. විවාහ ගිවිස ගනී.. [Photo]

හිටපු ජනාධිපති වත්මන් විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ දෙවැනි පුත් යෝෂිත රාජපක්‍ෂ මහතා සිය විවාහ ගිවිස ගැනීම සිදු කර ඇත.

දෙපාර්ශවයේ සමීපතම ඥාතීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම විවාහ ගිවිසුම සිදු කර ඇත.

යෝෂිතගේ අතගෙන ඇත්තේ නිතීෂා ජයසේකර නම් යුවතියකි.

මීට මාස කිහිපයකට පෙර රෝහිත රාජපක්‍ෂ මහතාද විවාවූ වූ අතර නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතා පමණක් තාම විවාහ නොවී සිටී. ඔහුගේ විවාහයද එලැඹෙන සැප්තැම්බරයේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.