විශ්වාස භංගය විවාදයේ.. ජය ගත් සැනින් හකීම්-බදියුදීන් ඇමතිධුරවල යලි දිවුරයි..

ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වී තිබෙන විශ්වාසභංග යෝජනාව විවාදයට ගනිමින් ඇත.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් මෙම විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර විවාදය ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම විශ්වාසය අවසානයේ පැවැත්වෙන ඡන්ද විමසීමෙන් පසු එය ජයගන්නා බවත් ඉන් පසු හකීම් බදියුදීන් ඇතුළු මුස්ලිම් මන්ත‍්‍රීවරුන් නැවතත් ඇමති ධුරවල දිවුරුම් දෙනු ඇති බවත් පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග කියයි.

මුස්ලිම් මන්ත‍්‍රිවරුන් කිහිප දෙනෙකුම පාර්ලිමේන්තු ලොබියේදී ඒ බව පැවසූ බව එම ආරංචි මාර්ග කියා සිටියේය.