ලංකාවේ සිංහල රාජ්‍යයක් හැදුවොත් ඒ සමගම දෙමල රාජ්‍යයකුත් බිහිවෙනවා..- TELLO දැඩිව අනතුරු අගවයි..

ලංකාව තුළ සිංහල රාජ්‍යයක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කළොත් ඒ හා සමානව දෙමළ රාජ්‍යයක් ද ඇතිවන බව දැනගත යුතු යැයි ‘ටෙලෝ’ සංවිධානය සඳහන් කරයි.

‘ටෙලෝ’ සංවිධානය හෙවත් ඊළාම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සංවිධානය විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයක සඳහන් වන්නේ සිංහල බෞද්ධ අන්තවාදීන්ට මේ බව පෙන්වා දීමට කැමති බවයි.

සිංහල රාජ්‍යයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ යළිත් පිහිටවිය යුතුයැයි බොදුබල සේනා සංවිධානය විසින් මහනුවර දී පවසා ඇති බවත් ලංකාව තුළ සිංහල රාජ්‍යයක් බිහිවන්නේ නම් ඒ හා සමගාමීව දෙමළ රාජ්‍යයක් බිහි වන බව අවධාරණය කරන බව එම පක්ෂයේ මහලේකම් ශ්‍රී කාන්තා විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.