ෂරියා නීතිය මුස්ලිම් ජනතාවට මඟ පෙන්වන නිසා අපට ඒ නිතිය අවශ්‍යයි..ඉස්ලාම් පල්ලි , මුස්ලිම් විවාහ පාලනය වෙන්නේ ෂරියා නීතියෙන් – අසාද් සාලි VIDEO

මුස්ලිම් ආගමික ෂරියා නීතිය මුස්ලිම් ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය බව බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා සඳහන් කරයි.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ පාස්කු ඉරිදා දින සිදු වූ බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කරන ලද පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි දෙමිනි.

ෂරියා නීතිය මුස්ලිම් ජනතාවට මඟ පෙන්වන නිසා එම නීතිය අයවශ්‍ය බවත් කී ඔහු එම නීතිය මගින් ඉස්ලාම් පල්ලි පාලනය වන බවත් මුස්ලිම් විවාහ ක‍්‍රමයද පාලනය වන බවත් කියා

"ෂරීයා නීතිය මුස්ලිම් අපට අත්‍යවශ්‍යයි…!"

"ෂරීයා නීතිය මුස්ලිම් අපට අත්‍යවශ්‍යයි…!"පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබදව සොයා බැලීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව ඉදිරියේ සාක්ෂි ලබා දෙන අසාද් සාලී මහතා.

Posted by Headline News on Tuesday, June 11, 2019