හිජාබයට ජනාධිපති එකග වෙයි.. අලුත් ගැසට් නිවේදනයක්..

මුස්ලිම් ජාතික කාන්තාවන් විසින් අදින හිජාබය ගැන වූ ගැටලුකාරී තත්වය විසඳී ඇතැයි තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ඇමති එම්.එච්.ඒ. හලීම් මහතා පවසයි.

කණ පෙනෙන ලෙස හිජාබය ඇදිය යුතු බවට ජනාධිපති විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ දැත්වුනද ඒ ගැන මුස්ලිම් ජනතාව කල ඉල්ලීම සලකමින් කණ වැසෙන සේ හිජාබය ඇදීමට අවසර දී නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කල බව ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ යයිද ඔහු පැවසුවේය.

කෙසේ නමුත් එම ගැසට් නිවේදනය මෙතෙක් තමන් නොදුුටු බවත් ඇමතිවරයා කියයි.

ආරක්‍ෂක විසින් පරීක්‍ෂා කිරීම සදහා ඉල්ලීමක් කලොත් පමණක් හිජාබය ඉවත් කිරීමට මුස්ලිම් කාන්තාවන් සූදානම් බවත් ඔහු තව දුරටත් පැවසීය.