අල්ලා හිටියනම් මුංගෙ බෙල්ල කපනවා. කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ කාලීන ධර්ම සාකච්චාව ලංකාව හොල්ලයි. සියල්ල පරදා මුල් තැනට..

අද වන විට සියළු මුස්ලිම් සංවිධානද එක එකා පාවා දෙමින් සිටින බව කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවෝ පවසති.

අල්ලා හිටියනම් මුන්ගෙ බෙල්ල කපනවා යයිද උන් වහන්සේ අන්තර්ජාල වීඩියෝවක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර ඇත.

එම වීඩියෝව මෙරට යූ ටියුබ් භාවිත කරන්නන් අතරේ මුල් තැනට පත්ව තිබේ.