ප‍්‍රබල දේශපාලඥයා අවුරුදු දා රාත‍්‍රියේ යාල කැලේ මන්ත‍්‍රීවරියක් සමග යාගයක..

ප‍්‍රබල දේශපාලඥයෙක් හා ඔහුගේ ආසනයයේ පලාත පාලන මන්ත්‍රීවරියක් ඊයේ රාත‍්‍රියේ යාල වන උද්‍යානයේ විශේෂ අශිර්වාද දේවයාගයක් පවත්වා ඇතැයි සමා ජාලාවන් වාර්තා කරයි.

මෙම යාගය සදහා සහභාගී වී ඇත්තේ ප‍්‍රබල දේශපාලඥයා, ඔහුගේ ආරක්‍ෂකයන් හා මන්ත්‍රීවරියගේ හිතවත්ම කාන්තාවන් කිහිප දෙනෙක් පමණක් යයිද සදහන්ය.

අලුත් අවුරුද්දට අශිර්වාද පතා මෙම යාගය ලවත්වා ඇති බවත් ගත වූ වසර කිහිපයකම යාගය පවත්වා ඇති බවත් වාර්තාවන්හි දැක්වෙයි.

මෙම ප‍්‍රබලයා එළැඹෙන ජනාධිපතිවරනයේදී අපේක්ශකයෙකු වීමට සුදානමින් සිටින්නෙකි.

රාත‍්‍රි කාලයේ යාල වනයට සේවකයන්ට හැර කිසිවෙකුට ඇතුලු වීම තහනම්ය.