ගෝටාට කිසිම බාධාවක් නෑ..- මහින්ද කියයි..

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඇමරිකානු පුරවැසිකම ඉවත් කරගැනීමට නීතිමය බාධාවක් එල්ලවී ඇති බවට පලවන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

තමනට නඩු දැම්මේය යන කතාව හා පුරවැසි භාවය ගැන මෙරට තිබෙන ආන්දෝලනය ඇමෙරිකාවේ නැතැයි ගෝටාභය රාජපක්‍ෂ මහතා තමන් සමගින් පැවසූ බවද ඒ මහතා සදහන් කරයි.

ඇමෙරිකානු පුරවැසිකම කිසිවකු එපා කියන්නේ බලෙන් පුරවැසිකමේ තබාගැනීමේ සම්ප්‍රදායක් ඇමරිකාවේ නැති බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තව දුරටත් පැවසීය.