පණුවන් සහිත කුකුල් මස් ව්‍යාංජනය නිසා උණුසුම් වුන මංගල සාදය…! සැඟවූ ව්‍යංජන සොයා පැමිණි පිරිස සියල්ල වීඩියෝ කරපු හැටි (VIDEO)

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ ප්‍රධාන පෙළේ උත්සව ශාලාවක පැවති මංගල උත්සවයක් අතරතුර එහි තිබූ කුකුල් මස් ව්‍යාංජනයක් තුළ තිබී පණුවන් සිටීම හේතුවෙන් උත්සව ශාලා පරිශ්‍රය තුල නොසන්සුන්කාරී තත්වයක් ඇති වුනා.

පසුව එහි සිටි පිරිස ඇඹිලිපිටිය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාට මෙම සිද්ධිය දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකරයෙකු එහි පැමිණි අදාල සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලුවා. එහිදී පැමිණ සිටි පිරිසගේ නොසන්සුන්කාරී තත්වය නිසා පොලිස් ආරක්ෂාවද ලබා ගැනීමටද මහජන පරීක්ෂකයාට සිදුවූ අතර  උත්සව ශාලාවේ කළමනාකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කර තිබුනා.

මේ අතර මංගල උත්සවයට සහභාගී වූ පිරිසක් අදාල උත්සව ශාලාවේ තිබූ ඉතිරි මස් ව්‍යංජන සොයා ගැනීමට විශාල උත්සාහය ගෙන තිබුනද උත්සව ශාලාවේ සේවකයිව් ඒ වනවිටත් එය සඟවා තිබුනා.

එහි සිටි පුද්ගලයෙකු එම අවස්ථාව සිය ජංගම දුරකතනයෙන් පටිගත කර තිබුනේ මෙලෙසින්

පණුවන් දඟලන කුකුල් මස්.මංගල සාදයකට ලබා දුන් ඇඹිලිපිටියේ තරිදු හෝටලයේ තත්වය .බයිට් එකට වෙන්න ඇති😂😂

Posted by Dinusha Fernando on Friday, January 25, 2019