‘සේනා’ දළඹුවා අවේ සුුළගට..- කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් කියයි

කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට විශාල වශයෙන් හානි ගෙන දෙමින් තිබෙන ‘සේනා’ දළඹුවන් මර්දනය කිරීම කෘමිනාශක යෙදීමෙන්ම කළ නොහැකි බව කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

එම දළශුවන් මෙරටට පැමිණ ඇත්තේ ඊසාන දිග සුළඟ හරහා යැයි ද කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩබ්.එම්.ඩබ්. ජයවීර මහතා සඳහන් කළේය.

මෙම දළඹුයන් සම්පූර්ණයෙන් මර්දනය කිරීමට නොහැකි වුවත් කෘෂිකර්මාන්තයට වන හානිය පාලනය කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රම යොදා ගනිමින් සිටින බවද ඔහු පැවසීය.

සේනා දලඹුවා බෝග වගාවන් සියයකට පමණ පැතිර යා හැකි බවත් එම උවදුර තත්ත්වය පාලනය කිරීමට කෘමිනාශක යෙදීමෙන් පාරිභෝගිකයන්ට හානා අවම සිදුවන ලෙස කෘෂිරසායන යොදන ලෙස උපදෙස් දී ඇතැයි ඔහු කියා සිටියේය.