මස්, මාලු රසට උයන්න විශේෂ තුනපහ වට්ටෝරුවක් හදාගන්න විදිය

මස්, මාළු, පොලොස් වගේ විශේෂ ව්‍යංජන වර්ග රසට හදන්න අපේ ගෘහණියෝ ගොඩක් කැමතියිනේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන්ම අපූරු බැදපු තුනපහ මිශ්‍රණයක් හදන හැටි තමයි මේ කියන්න යන්නේ.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – කොත්තමල්ලි මේස හැඳි 5, සූදුරු මේස හැඳි 2, මාදුරු මේස හැඳි 2, ගම්මිරිස් ඇට තේ හැඳි 2, වියළි මිරිස් කරල් 10, අබ ඇට තේ හැඳි 1/2, උළුහාල් තේ හැඳි 1/2, කරපිංචා කොළ 30, රම්පෙ අඟල් 2 ක පමණ කෑල්ලක්, සේර බඩයකින් අඟලක ප්‍රමාණයේ කෑල්ලක්, සුදු හාල් මේස හැඳි 1, කඩල පරිප්පු තේ හැඳි 1, කරදමුංගු 8, කරාබුනැටි 5, කුරුඳු පොතු අඟල් 1ක පමණ කෑල්ලක්

සාදාගන්නා ක්‍රමය – කොත්තමල්ලි, සූදුරු සහ මාදුරු හෝදලා වෙන වෙනම වේල ගන්න. කරපිංචා, රම්පෙ සහ සේර හෝදලා වේල ගන්න.කොත්තමල්ලි සූදුරු මාදුරු වෙන වෙනම තද දුඹුරු පැහැ වෙනකන් බැදගන්න. කර වෙන්න දෙන්න එපා. බැදලා වෙනම බඳුනකට දා ගන්න කරපිංචා, රම්පෙ සහ සේර බැද ගන්න.ගම්මිරිස්, අබ සහ උළුහාල් එකට බැද ඉවත් කර ගන්න. කරාබුනැටි, කරදමුංගු සහ කුරුඳු එකට බැද ඉවත් කර ගන්න.වියළි මිරිස් තද දුඹුරු පැහැ වනතෙක් බැද ඉවත් කර ගන්න.අවසානයට හාල් සහ කඩල පරිප්පු රන්වන් පැහැ වනතෙක් බදින්නසියල්ල ග්‍රයින්ඩරයකට දමා හොඳින් කුඩු වනතුරු කොටා ගන්න. මෝලකට දෙන්න එපා. ගෙදර හදන දේ පිරිසිදුව ගෙදරම කොටා ගන්න. මෝල් වල හැමෝගෙම තුනපහ එකට දාලයි කොටන්නෙ. 500g පමණ වෙන පොලොස්, චිකන් කරි එකකට තේ හැඳි 1.5 පමණ ප්‍රමාණවත්.