ලීක් වෙන වීඩියෝ අස්සේ පියුමි හංසමාලිගේ වීඩියෝ 2ක් එළියට – වීඩියෝ

පියුමි හංසමාලි කියන්නේ පුවත් මවන චරිතයක්.ඒ කාලෙන් කාලෙට විවිධ සිද්ධි හරහා පියමි කරළියට එන නිසා.පියුමි මුහුණුපොතට එක්කළ වීඩියෝවක් දැන් අන්තර්ජාලය පුරාම හුවමාරු වෙනවා.
මේ එම වීඩියෝ දෙකයි.

Posted by Piumi Hansamali on Wednesday, August 9, 2017

Posted by Piumi Hansamali on Wednesday, August 9, 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here