පියුමි හංසමාලි නිමි කියමින් බුකියේ දැමූ අමුතු සටහන

මෝස්තර නිරූපන ශිල්පිනියක් වගේම රංගන ශිල්පිනියක් වන පියුමි හංසමාලි මේ දිනවල ටිකක් විවේකීව සිටිනවා. නමුත් ඇගේ සමාජ මාධ්‍යන් සියල්ලම වගේ හැමදාම Update වෙනවා.

මේ අතරතුර ඇය සිය මුහුනු පොතේ ටිකක් අමුතු සටහනක් දමා තිබෙනවා. එනම් “කවදාවත් නොඑන අයව”””ජිවත් වෙන්න ජිවිතෙ හොයනවා”””මැරෙන තරමට ජිවිතේ වට්ටපු අය ලග””හින ඉෂ්ට වෙනකන් බලන් ඉන්නවා””” යනුවෙන් එම සටහනේ දැක්වෙනවා.

අදාළ සටහන පහතින් බලන්න