‘කිරි ප්‍රශ්නෙට විසදුම අපෙ පියුමි හංසමාලී..’ Fill T අඩ නිරුවත් ගීත වීඩියෝව You Tube හොල්ලයි..

Fill T නම් කණ්ඩායමක් විසින් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර ඇති ගීත වීඩියෝවක් නිසා සමාජ ජාලාවන්හි දැඩි ප‍්‍රතිචාර එල්ල වෙමින් තිබේ.

නිරුවත හා ලිංගිකත්වය ඉතා වැඩි වශයෙන් යොදා ගනිමින් නිර්මාණය කර ඇති මෙම වීඩියෝවට දැඩි විවේචන එල්ල වුවද දින දෙකක කාලය තුලදී ශ‍්‍රී ලංකාවේ You tube අංක එකේ පිවිසුම් ඇති වීඩියෝව බවට පත්ව ඇත.
ලංකා සි නිව්ස්