ලොව කැතම සුනඛයා ලෙස ජයගනිමින් ලෝකේම අවධානය දිනාගත් Zsa Zsa

ලොව කැතම සුනඛයා තේරීමේ තරඟයක් පසුගිය සෙනසුරාදා පැවැත්වීමෙන් පසු Zsa Zsa නම් English Bulldog වර්ගයේ සුනඛයෙකු එම තරඟයෙන් ජයගෙන ඇති අතර සුනඛයාගේ හිමිකරුට ඇමරිකානු ඩොලර් 1500ක් සහ කුසලානයක් හිමිවී ඇත. තරඟයට ඉදිරිපත් වු තවත් සුනඛයන් 13ක් අතරින් එක් සුනඛයෙකු තෝරාගැනීම අපහසු වු බවත් ඔවුන් සියළුම සත්වයන්ට ආදරය කරන බවත් විනිශ්චයකරුවන් පවසා ඇත.

ජයග්‍රාහණය කරන ලද සුනඛයා

තරඟයට ඉදිරිපත් වු තවත් සුනඛයින්