කෝටි ගණන් වියදම් කරලා මඟුල් කන සමාජයක, ධර්මානුකූලව යුගදිවියට පා තැබූ අපූරු යුවළ

විවාහය කියන්නේ කෙනෙකුගේ ජීවිතේ අලුත් පිටුවක් පෙරලන දිනයක්.
මේ විවාහය ණය වෙලා බොරු සෝබන කරලා අන්තිමට ප්‍රශ්න ගොඩකුත් එකතු කරගෙන ජීවිතේ එපාකරගන්න අය ඕනේ තරම් දැකලා ඇති.
ඒ අතරින් හරිම සරල කාටත් ආදර්ශයක් සපයන විවාහයක් ගැන මුහුණුපොතෙන් අපිට දකින්න ලැබුණා.
පවුලේ ඥාතීන් සහ හිතවතුන් එකතු කරගෙන තෙරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලබමින් මෙම විවාහය සිදුකර තිබීම විශේෂත්වයක්.

එහි ඡායාරූප පහතින්..

courtesy : webgossip.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here