අගමැති කඩුව අතට ගනියි

මේ දිනවල අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දේශපාලන කටයුතු වලින් මදක් බැහැරව නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ විවේකීව කාලය ගතකරයි.

එහිදී ලාංකිය සංචාරක හෝටලයක කාර්ය මණ්ඩලය ලෝකවාර්තාවක් පිහිටුවීමට ගත් උත්සහයක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිරික්ෂණයට ලක්විය.

නුවරඑළියේ පිහිටි සංචාරක හෝටලයක් ලොව දිගම අර්තාපල් කේක් ගෙඩිය නිර්මාණය කිරීමේ උත්සහයක නිරත වී තිබේ.

දිග මීටර් 111කින් සමන්විත කේක් ගෙඩිය කිලෝ ග්‍රෑම් 380ක බරින් යුක්තය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා කඩුවක් ආධාරයෙන් කේක් ගෙඩිය කපනු ලැබීය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here