දීපිකා අයිශ්වර්යා කාජල් ඇතුළු බොලිවුඩයේ සුපිරි තරු රැසක් ශ්‍රී දේවිට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට ගිය හැටි

ශ්‍රී දේවිට අවස් ගෞරව දැක්වීම සඳහා සුිරි බොලිවුඩ් තරුවන අයිශ්වර්යා රායි, කජල්,සුශ්මිතා සෙන්, දීපිකා පදුකොන් යනාදී ජනප්‍රිය තරු රැසක් පැමිණ තිබේ.
එහි ඡායාරූප පහතින්

courtesy- hitnews.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here