ඉත්තෑ දඩයමේ ගිය තරුණයින් පිරිසක් ෆේස්බුක් කළඹයි

තරුණයින් පිරිසක් එක්වී ඉත්තෑවන් දඩයම් කරනු ලබන ඡායාරූප පෙළක් ෆේස්බුක් සමාජ ජාලයේ කතාබහට ලක්වෙමින් තිබෙනවා.

මීට මාස කිහිපයකට පෙරද නීති විරෝධි ලෙස විවිධ සතුන් දඩයම් කරමින් ෆේස්බුක් සමාජ ජාලයට ඡායාරූප එක්කළ තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට පත්වුණා.

එම ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here